Werkplaats

Werkplaats


Elke keer als we de contactsleutel van de auto omdraaien vinden we het de normaalste zaak van de wereld dat de motor zonder morren aanslaat. Vervolgens rijden we ermee naar ons werk, naar de supermarkt of... naar ons vakantie-adres. Al ligt dat niet dertig of zestig kilometer van ons huis, maar misschien wel een slordige 1200 km. Die ook nog eens volbeladen en misschien zelfs wel met een aanhanger worden afgelegd onder bepaald geen autovriendelijke omstandigheden.

De auto die dagelijks trouw het woon-werk vervoer voor zijn rekening neemt is niet per definitie ook toegerust om de zware vakantierit tot een goed einde te brengen. Dan worden er immers veel zwaardere eisen gesteld aan de techniek. Daarom is de zomer- of vakantiebeurt zo'n slecht idee nog niet. Maak tijdig een afspraak bij Automobielbedrijf T. Mevius in Mildam. 


Share by: